LLAVORS D'ATENCIÓ, LA PRÀCTICA DE MINDFULNESS AMB NENS