– Alfinlibros:
http://www.alfinlibros.com/cas/index.php?op=1&pg=portada

– Asociación Viktor Frankl :
http://asociacionviktorfrankl.es/setescapa/

– Bob Stahl
http://www.mindfulnessprograms.com/

– José Luis Bimbela:
https://bimbela.es/

– Espai Sacra:
http://www.espaisacra.com/

– FesMillora:
http://millorapermanent.wix.com/fesmillora

– Fundació Enriqueta Villavecchia:
http://www.fevillavecchia.es/

– Grupo de duelo de Monzón:
http://grupodeduelomzn.blogspot.com.es/

– Humanización de la Salud:
http://www.humanizar.es/

– Institut Català d’Oncologia:
http://ico.gencat.cat/ca/

– Institut for Integrative Psychotherapy
http://www.integrativetherapy.com/en/index.php

– Instituto EsMindfulness:
http://www.esmindfulness.com/

– Instituto IPIR:
http://www.ipirduelo.com/

– Marrecs&co

http://www.marrecsandco.cat/

– Secpal:
http://www.secpal.com/

– Tino Soriano:
http://www.tinosoriano.com/es/portada