ASSESSORAMENT

El Counselling Integratiu Relacional és un model d’intervenció centrat en la persona que neix de l’acceptació incondicional, l’empatia i l’autenticitat.

L’assessor personal i en dol ofereix un espai de seguretat i respecte en el què tant la persona en dol o com aquella que està vivint una situació de dificultat, pot expressar, lliurement, el seu dolor, les seves emocions, pensaments, fantasies o desitjos.

Així mateix, tot respectant les seves necessitats relacionals, les seves defenses i el seu ritme, l’ajuda a explorar i a identificar les dificultats, per tal de facilitar la integració de les experiències dissociades i el procés d’autoconeixement. L’objectiu final és dotar de significat l’experiència de la pèrdua.

És possible que estiguis en dol si vius alguna d’aquestes situacions de pèrdua:

· Mort d’una persona estimada.
· Separació de la parella.
· Trencament de la relació amb un grup d’amics.
· Pèrdua de la feina.
· Canvi obligat de residència, d’escola, de feina, etc.
· Pèrdua de la llar.
· Emancipació dels fills/es.
· Pèrdues funcionals associades a malalties.
· Malaltia pròpia o d’un esser estimat.
· Pèrdues evolutives associades a l’edat (joventut, maduresa, jubilació, ancianitat, menopausa, etc.).


ADREÇAT A:                 

L’assessorament personal i en dol s’adreça tant a persones (adultes, adolescents o nens) que estan vivint una pèrdua significativa, com també a aquelles que estan vivint circumstàncies difícils o canvis.

En el cas dels nens, cal precisar que aquests viuen el dol en relació al període maduratiu en el què es trobin. Com el nen elabora el seu dol en funció dels patrons familiars, és recomanable que el treball inicial d’assessorament sigui amb els adults.

Assessorament individual i grupal a mestres i alumnes.

En alguns casos (com amb ancians o persones amb una mobilitat reduïda), l’acompanyament podria realitzar-se en el propi domicili, sempre i quant, es disposi d’un espai tranquil i íntim.


D
URADA:

La durada total de l’assessorament pot variar segons les necessitats de cada persona. Per tant, podem acompanyar la persona al llarg de tot el procés, o bé durant aquells mesos en els què la simptomatologia és més intensa.

  • Sessions individuals.
  • Hores per sessió: de 1 a 1,5 hores.
  • Freqüència recomanable: setmanal o quinzenal.

Tot i que, en principi, les sessions són individuals, també es poden realitzar de manera grupal.